KWB Ertvelde sinds 1952


Bestuursleden
Buysse Roger
De Beule Firmin
De Bruyckere Lucien
De Sy Firmin
Devreese Godelieve
Van De Veire Roger
Van Der Sypt AloIïs
Verstraete Luc
Voorzitter
Secretaris
DB leden